Emsallerine faiktir

Ekim 27, 2012

Nicholas V. Artamonoff Collection
Description:  Boats with city view in background   Photographer:  Nicholas V. Artamonoff
Date: [not dated]  Format: Print (Black and White)
Negative Number: RM21   Reaccession Number: Artamonoff P289
Repository: Myron Bement Smith Collection,
Freer Gallery of Art and Arthur M. Sackler Gallery Archives,
Smithsonian Institution

Bu çok güzel fotoğraf  ve diğerleri Dumbarton Oaks Arşivlerinde yer alan Nicholas V. Artamonoff Koleksiyonundan.

Nikolas Bey Askeri Ateşe olan babası sayesinde bu coğrafyaya yabancı değil. İngiltere’deki eğitimden sonra, 1922’de Robert Kolej’in Erkek Bölümüne kapağı atıyor, okulu 1930’da elektrik mühendisi olarak bitirip, uzun süre de okulun yapıları ve arazisinden sorumlu yönetici sıfatı ile çalışıyor. Arkeoloji ve tarihe ilgisi büyük, yetenekli bir amatör fotoğrafçı olan zat Türkiye’de bulunduğu süre içerisinde başta İstanbul olmak üzere Batı Anadolu’daki Antik kentlerin fotoğraflarını çekiyor (Priene, Hierapolis ve Bergama fotoğrafları özellikle nefis, hala bir şeyler öğrenmek için yararlı birer kaynak). 1935-1945 arası çekilmiş 543 fotoğraf yapılar ve arkeolojik alanlar için gerçek birer belge niteliğinde. Bir çoğu halen konu ile ilgili bilimsel yayınlarda kullanılıyor. 1960’larda Dumbarton Oaks Arşivlerine geçen bu önemli koleksiyonu sevabına internete yüklemişler de, bilgi görgü sahibi oluyoruz (Aslında yar ya; alsa, getirtse Sayın Kültür Bakanımız bir mübarek günde. Şunları armağan etse, şanıynan töreniynen Türk Ulusuna… Reyim dünya durasıya zat-ı devletlilerinindir!)

Hiç yorum yok: